ترس از فقر

ترس از فقر

ترس از فقر

همه دوست دارند زندگی شاد و به دور از فقر و سختی داشته باشند و برای آن تلاش می‌کنند اما بعضی افراد را می‌بینیم با اینکه چند برابر بقیه تلاش می‌کنند باز هم از همه فقیرتر هستند.

«هر کمبود در زندگی نشانه کمبودی در ذهن است»

یک نفر شاید خیلی باهوش و تلاشگر باشد اما در سختی زندگی کند زیرا قوانین ثروت را در نظر نمی‌گیرد هر ترسی، درست همان چیزی را به سوی شما می‌آورد که از آن هراس دارید یک ذهن کوچک خودش باعث فقر می‌شود.

ای کاش یاد بگیریم هر چه به دست می‌آوریم بهای آن را بپردازیم اگر کالایی به دست می‌آوریم بهای آن را بپردازیم اگر محبت می‌بینیم ما هم جبران کنیم زیرا انسان‌ها وقتی بهای یک چیز را نپردازند قدر آن را نمی‌دانند و این قدرنشناسی‌هاست که باعث فقر می‌شود.

«نخست خدمت، سپس درآمد»

هنری فورد

برخی از افراد ادعا می‌کنند یک عمر به دیگران خدمت کرده‌ام ولی همچنان فقیر هستم کسی که اینگونه صحبت می‌کند هرگز خدمت نکرده است بلکه خود را قربانی کرده، این افراد کارشان چاپلوسی است. بدون اینکه به کارشان اعتقادی داشته باشند آن را انجام می‌دهند. خدمت کردن به معنی آزار و اذیت کردن خود نیست خدمت آن نیست که انتظار داشته باشیم دیگران سریع آن را جبران کنند.

می‌خواهیم خوشبخت باشیم ولی یک اشتباه ذهنی داریم که مانع از خوشبختی می‌شود و هر روز ما را فقیرتر می‌کند خیلی از افراد منتظر هستند همه چیز خوب شود یک اتفاق بزرگ و عالی در زندگی رخ دهد بعد احساس خوشبختی کنند و خوشبخت شوند اما دقیقا برعکش عمل می‌کنند نباید منتظر یک اتفاق بزرگ باشیم تا خوشبخت شویم و خوشبخت زندگی کنیم باید خوشبخت زندگی کنیم و خوشبخت باشیم تا اتفاقات بزرگ در زندگی ما رخ دهد.

«خوشبختی مجموعه ایست از حس های خوب، هر چند ساده، بیاید ساده خوشبخت باشیم.»

میثم دریکوندی

همیشه می‌گویند برای موفقیت، بزرگ فکر کنید کوچک شروع کنید برای خوشبخت شدن و احساس خوشبختی داشتن باید از ساده‌ترین‌ها شروع کرد با ساده‌ترین‌ها خوشبخت باشید به بزرگ‌ترین‌ها می‌رسید.

وقتی اینگونه زندگی کنید مطمئن باشید روز‌به‌روز زندگی بهتر می‌شود. این تجربه شخصی خود من است این کار را خودم انجام داده‌ام و بهترین نتیجه‌ها را گرفته‌ام.

«افرادی که می‌گویند می‌شود و افرادی که می‌گویند نمی‌شود هر دو درست می‌گویند»

هنری فورد

بله هر دو درست می‌گویند زیرا مغز انسان تلاش می‌کند تا افکار را به واقعیت تبدیل کند اگر شما این ذهنیت را داشته باشید که انسان خوشبختی هستید و برای خوشبخت شدن تلاش کنید مغز هم تمام تلاش خود را می‌کند تا آن‌ را اثبات کند.

پس برای خوشبخت شدن شما باید افکار مثبت داشته باشید و برای اثبات آن‌ها تلاش کنید.

اگر هر کدام را نداشته باشید خوشبخت نمی‌شوید خیلی از افراد هستند که در زندگی تلاش زیادی می‌کنند اما هیچ‌ وقت خوشبخت نمی‌شوند و موفق نیستند زیرا افکار درستی ندارند.

میثم دریکوندی
میثم دریکوندی

فهرست مطالب

پاسخ