لطفا معمولی نباشید

معمولی نباشید

معمولی نباشید

انسان‌های معمولی کارهای معمولی انجام می‌دهند و نتیجه‌های معمولی می‌گیرند. آن‌ها افرادی مثل من و شما را دوست ندارند. ما برای آن‌ها تهدید هستیم چون شرایط زندگی و نتایج زندگی آن‌ها را به چالش می‌کشیم و معمولی بودن آن‌ها را برجسته‌تر می‌کنیم.

این‌ آدم‌ها بجای اینکه تلاش کنند که معمولی نباشند ترجیح می‌دهند ما را از رسیدن به اهدافمان منصرف کنند.

ما را مسخره می‌کنند اما ما از این حرف‌ها انگیزه می‌گیریم و به این دیوانگی افتخار می‌کنیم زیرا مطمئن می‌شویم که معمولی نیستیم.

«افرادی که آنقدر دیوانه هستند که فکر می‌کنند می‌توانند دنیا را تغییر دهند همان‌هایی هستند که دنیا را تغییر می‌دهند.»

“استیو جابز”

«آدم های ضعیف همیشه با آدم‌های بزرگ مخالفت می‌کنند.»

“آلبرت انیشتن”

من و شما آدم های عجیبی هستیم آنقدر دیوانه‌ایم که میخواهیم دنیا را تغییر دهیم.

از این پس دیگر نیاز نیست همه ما را دوست داشته باشند و از ما راضی باشند.

میثم دریکوندی
میثم دریکوندی

فهرست مطالب

پاسخ