برنامه‌ ریزی استراتژیک

برنامه‌ ریزی استراتژیک

چگونه به صورت استراتژیک برنامه‌ریزی کنیم

مهارت در برنامه‌ریزی استراتژیک کلید موفقیت کسب‌وکار و زندگی شخصی است. در حقیقت، توان تفکر استراتژیک و بازی در صفحه شطرنج زندگی برای موفقیت حیاطی است.

یک برنامه‌ریز استراتژیک خوب باشید. برای ما‌ها و سال‌های آینده برنامه‌ریزی کنید. به جایگاه مطلوب خود در درازمدت فکر کنید. و از همین امروز در این راستا گام بردارید.

فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک

از یک فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک هفت قسمتی و ساده در زندگی و کار استفاده کنید.

  • رویا: تصور کنید برای تبدیل شدن به فرد مطلوب، دستیابی به خواسته‌ها و کارهایی که می‌خواهید در آینده انجام دهید، هیچ محدودیتی ندارید. اگر جایگاه شغلی‌تان در پنج سال آینده عالی باشد، چگونه است و چه تفاوتی با امروز دارد؟
  • ارزش:‌ مهم‌ترین ارزش‌های شما در زندگی کدامند و ترتیب اهمیتشان چیست؟ هرچه ارزش‌های واقعی خود را شفاف‌تر بشناسید، اتخاذ تصمیمات مهم آسان‌تر می‌شود.
  • ماموریت: یعنی کاری که مایلید برای ایجاد تغییر مثبت در زندگی و کار دیگران انجام دهید. بدانید زندگی همه ما به نوعی با خدمت به دیگران می‌گذرد. ماموریت شما چیست؟
  • دلیل: این دلیل از خواب برخواستن شما است. دلیلی که به جای هر کار دیگری، کار فعلی‌تان را انجام می‌دهید.«چرای» زندگی شما چیست؟
  • اهداف: این اهداف ویژه، مکتوب، قابل ارزیابی و زمان‌داری هستند که می‌خواهید با توجه به ارزش‌ها، رویا، ماموریت و دلیل خود به آن‌ها دست یابید. این اهداف کدامند؟
  • اولویت‌ها: مهم‌ترین کارهایی هستند که هر روز انجام می‌دهید. کلید عملکرد عالی۷ تعیین اولویت یعنی مشخص کردن ارزشمند‌ترین نوع استفاده از وقت برای رسیدن به اهداف است.
  • اقدامات: کارهایی هستند که برای رسیدن به برترین اولویت‌ها انجام می‌دهید. کارهای خاصی که برای رسیدن به برترین اولویت‌ها و اهداف باید فورا انجام شود را مشخص کنید.

روی کاغذ فکر کنید

همه مردان و زنان موفق برنامه‌ریز هستند. همواره کارهایشان را با دقت می‌نویسند. تفکر روی کاغذ یک اصل مهم موفقیت است.

به اهداف کلی و اهداف واحد یا بخشتان فکر کنید و عواقب برنامه‌ها و اقدامات مختلف را در نظر بگیرید. پیش‌بینی عواقب ثانویه یا درازمدت اقدامات فعلی، نشانه هوش بالا است. احتمال چه رویدادی وجود دارد؟

مدام این سوال‌ها را بپرسید:

«می‌خواهم چه کنم؟»

«می‌خواهم آن را چگونه انجام دهم؟»

«آیا راه بهتری وجود دارد؟»

در برنامه‌ریزی استراتژیک،‌ همیشه احتمال بدهید که در مسیر اشتباه حرکت می‌کنید و اینکه شاید روش بهتری برای دستیابی به نتیجه یا هدفی خاص وجود دارد.

وقتی برنامه استراتژیک را تدوین کردید، اولویت‌ها را مشخص کنید، روی کارهای ارزشمند تمرکز کنید و سپس استعدادها و مهارت‌های منحصر به فرد خود را در حوزه‌هایی به کار گیرید که باعث تحول بزرگی می‌شوند.

تمرین عملی:

اگر کسب‌وکار و شغلتان در آینده عالی باشد، چگونه است و چه تفاوتی با امروز دارد؟

اقدامات ویژه، قابل ارزیابی و زمان‌داری را مشخص کنید که انجام فوری آن‌ها موجب خلق آینده ایده‌آل می‌شود.

 

منبع: کتاب موفقیت فردی برایان تریسی

بهترازدیروز
بهترازدیروز

فهرست مطالب

پاسخ