افراد موفق بهتر از دیروز هستند

بهتر از دیروز

برای رسیدن به موفقیت کافیست تلاش کنید بهتر از دیروز باشید. اگر فقط ۱ درصد از دیروز خود بهتر باشید بعد از صد روز شما ۱۰۰ درصد بهتر از گذشته خود خواهید بود. هر سال 365 روز است اگر 65 روز را در نظر نگیریم در 300 روز باقیمانده شما می‌توانید در یک سال 3 برابر گذشته پیشرفت کنید.

چگونه می‌توان بهتر از دیروز بود؟

برای بهتر بودن نیاز است هر روز دو کار انجام دهید.

  1. یادگیری
  2. اقدام

به دنبال یادگیری باشید.

در عصر جدید سرعت تغییر بسیار بالاست و برای هماهنگ شدن با این تغییرات تنها راه، یادگیری است. از این پس باید برنامه‌ای روزانه برای یادگیری و تحقیق در زمینه کاری خود داشته باشید.

نکته:‌بسیار مهم است که از منابع معتبر برای یادگیری استفاده کنید امروزه با انباشت اطلاعات روبرو هستیم اطلاعاتی که کاربردی نیستند و فقط باعث گمراهی می‌شوند. پس نیاز است برای پیدا کردن منابع معتبر وقت بگذارید و تحقیق کنید.

عالم بی عمل نباشید.

بعد از یادگیری نیاز است آنچه که یادگرفته‌اید را انجام دهید. تنها با اقدام و عمل به دانسته‌ها می‌توانید تغییر کرده و خود را با تغییرات هماهنگ کنید.

توصیه‌هایی برای بهتر شدن:

  • منتظر کمک دیگران نباشید به خودتان و توانایی‌هایتان تکیه کنید.
  • برای هر روزتان هدفی خاص در نظر بگیرید و برای رسیدن به آن تلاش کنید.
  • بزرگ فکر کنید کوچک شروع کنید. هدفی بزرگ را تعیین کرده و آن را به قسمت‌های کوچک‌ تقسیم کنید؛ هر روز یک قدم بردارید.
  • گوش به زنگ باشید و از فرصت‌های پیش آمده استفاده کنید.
  • در شرایط سخت تسلیم نشوید و به دنبال راه‌‌حل باشید.

تمرین:

  • برنامه آموزشی برای هر روز خود داشته باشید برای مثال  هر روز ۲ ساعت را به یادگیری اختصاص دهید می‌توانید ۱ ساعت مطالعه کنید ۱ ساعت به یک فایل صوتی آموزشی گوش دهید.
  • برای کارها برنامه ریزی‌های روزانه داشته باشید و تمام آن‌ها را بنویسید.
  • از امروز تصمیم بگیرید به آنچه می‌نویسید پای بند باشید.

میثم دریکوندی
میثم دریکوندی

فهرست مطالب

پاسخ