مطالعات امکان سنجی چیست

مطالعات امکان سنجی

مطالعات امکان سنجی یا Feasibility study آنالیزی است که با بررسی ابعاد اقتصادی، قانونی، مسائل مربوط به برنامه ریزی زمانی و امکانات تکنولوژیکی مشخص می کند یک پروژه چگونه می تواند به طور موفقیت آمیز به اتمام برسد. مدیران برنامه ریزی با استفاده از این آنالیز خروجی های مثبت و منفی کار را ارزیابی می کنند تا ارزش سرمایه گذاری روی آن از لحاظ زمانی و هزینه ای مشخص شود.

مطالعات امکان سنجی یک ایده، پروژه و یا حتی یک بیزینس را بررسی می کند.هدف این آنالیز تاکید بر امکان وجود برخی مشکلات است که پروژه با آن برخورد می کند و خروجی آن نشان می دهد که پروژه چگونه پیش برود.

بخش‌های مطالعات امکان سنجی

بخش اول : آشنایی با طرح و شرکت
بخش دوم : بررسی اقتصادی (مطالعات بازار )،
بخش سوم : مطالعات فنی و برآورد امکانات زیر بنایی طرح،
بخش چهارم : برآورد سرمایه گذاری طرح ،
بخش پنجم : برآورد هزینه های تولید و ارزش فروش سالانه طرح
بخش ششم : پیش بینی مالی و نحوه تامین مالی طرح
بخش هفتم : تعیین شاخص های مالی و اقتصادی طرح

مطالعات بازار

مطالعات بازار به شناسایی فرصت‌ها در یک بازار یا بخشی از بازار کمک خواهد کرد. اگر هیچ فرصتی یافت نشد، ممکن است هیچ دلیلی برای ادامه مطالعات امکان سنجی وجود نداشته باشد. اگر فرصت پیدا شود، مطالعات بازار می‌تواند جهت ساختن سناریوهای کسب و کار برای تحقیق درباره امکان سنجی را ارائه دهد.

معیارهای مورد بررسی در مطالعات امکان سنجی چیست؟

 • آیا برای محصول مورد نظر بازار وجود دارد؟
 • آیا نیاز بازار به درستی تشخیص داده شده است؟
 • کدام بازارها ممکن است از این محصول بهره ببرند؟
 • آیا مشتریان تمایل به خرید دارند و قدرت مالی برای خرید محصول را دارا می باشند؟
 • تا چه اندازه سرمایه گذاری روی این محصول فرصت مناسبی برای سرمایه گذار می باشد؟
 • آیا محصول از نظر عملی قابل ساخت است؟
 • چه تکنولوژی ها و قابلیت های فنی برای ساخت محصول مورد نیاز است؟
 • آیا محصول دارای قابلیت رقابت پذیری است؟
 • مزایای رقابتی محصول چیست؟
 • پایداری این مزایای رقابتی تا چه میزان است؟
 • رقابت محصول بر سر قیمت، کیفیت، ویژگی های نوآورانه، خدمات یا زمان ورود به بازار است؟
 • واکنش متقابل رقبا در برابر ورود این محصول به بازار چه خواهد بود؟
 • موانع موجود برای ورود به صنعت مورد نظر کدامند؟
 • آیا سیاست های و طرح های حمایتی دولت شامل این بخش می شود؟
 • آیا هزینه های محصول توجیه اقتصادی دارد و درآمد حاصله هزینه ها را پوشش خواهد داد؟
 • آیا هزینه های تحقیق و توسعه محصول قابل تامین است؟
 • آیا محصول سودآور خواهد بود؟
 • آیا این موقعیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذار بهتر از سایر گزینه ها می باشد؟
 • آیا بازگشت سرمایه مناسبی وجود دارد؟
 • آیا ریسک ها شناسایی شده و برنامه ریزی و هزینه لازم برای پاسخ گویی به آنها در نظرگرفته شده است؟
 • آیا هزینه خدمات پس از تولید در نظر گرفته شده است؟

مزایای انجام مطالعه امکان سنجی

اهمیت یک مطالعه امکان سنجی بر پایه بررسی توجیه پذیری طرح قبل از تخصیص منابع، زمان یا بودجه، می باشد. باید در نظر داشت که ممکن است با انجام مطالعه امکان سنجی ایده های جدیدی پیدا شوند که دید پروژه را کاملا تغییر دهند. انجام یک مطالعه امکان سنجی به صاحبین کسب و کار و سایر سهامداران تصویری واضح از پروژه را ارائه می کند.

بهترازدیروز
بهترازدیروز

فهرست مطالب

پاسخ